Регистър на актове за собственост

Вид собственост
Номер на акт
Дата на акт
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Населено място
Адрес
Вид на имота
Улица №
Блок №
Вход
Актове
Акт Вид собственост Местоположение / Вид на имота Предоставени права
12724 / 23.3.2023 Частна общинска собственост с. ВОЙВОДОВО Квартал: 47 УПИ: Xобщ. Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Поземлен имот с идентификатор №:
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (512 кв.м.)
Кмета на Община Хасково
12723 / 22.3.2023 Частна общинска собственост ХАСКОВО Квартал: УПИ: Номер: № по предходен план: 40, предишен идентификатор: 77195.502.506 Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: местност УЗУНДЖОВСКА ГОРА Поземлен имот с идентификатор №: 77195.502.133
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (1,11 дка)
Кмета на Община Хасково
12722 / 22.3.2023 Частна общинска собственост ХАСКОВО Квартал: УПИ: Номер: № по предходен план: 37, предишен идентификатор 77195.502.506 Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: местност УЗУНДЖОВСКА ГОРА Поземлен имот с идентификатор №: 77195.502.131
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (2,333 дка)
Кмета на Община Хасково
12721 / 22.3.2023 Частна общинска собственост с. НИКОЛОВО Квартал: УПИ: Номер: № по предходен план: 000302 Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: местност: КАЛЧЕТО Поземлен имот с идентификатор №: 51682.83.302
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (115,4 дка)
Кмета на Община Хасково
12720 / 22.3.2023 Частна общинска собственост с. НИКОЛОВО Квартал: УПИ: Номер: № по предходен план: 000308 Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: местност: КАЛЧЕТО Поземлен имот с идентификатор №: 51682.83.308
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (160,454 дка)
Кмета на Община Хасково