Municipality Administration

Haskovo

Register of Ownership Acts

Ownership type
Act number
Date created
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Locality
Address
Property type
Street number
Block number
Entrance number
Acts
Act Ownership Type Location / Property Type Granted Rights
11504 / 3/13/2020 Публична общинска собственост с. ЕЛЕНА Номер: № по предходен план 029071 Местност: м."Акациите" Поземлен имот с идентификатор №: 27200.29.71
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (14.175 дка)
Кмета на Община Хасково
11503 / 3/13/2020 Публична общинска собственост с. ЕЛЕНА Номер: № по предходен план 000238 Местност: м."Казълджалъка" Поземлен имот с идентификатор №: 27200.87.238
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (33.088 дка)
Кмета на Община Хасково
11502 / 3/12/2020 Публична общинска собственост с. ЕЛЕНА Номер: № по предходен план 000197 Местност: м."Янковия геран" Поземлен имот с идентификатор №: 27200.54.197
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (16.086 дка)
Кмета на Община Хасково
11501 / 3/11/2020 Частна общинска собственост с. УЗУНДЖОВО Квартал: 8 УПИ: I
• ЗЕМЯ (837 кв.м.)
Кмета на Община Хасково
11500 / 3/10/2020 Частна общинска собственост ХАСКОВО Улица: "Червена стена" №: 15 Вход: Б Етаж: 2 Апартамент: 13 Поземлен имот с идентификатор №: 77195.719.61.1
• САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА (55 кв.м.)
Кмета на Община Хасково