Регистър на разпоредителните сделки с имоти

Сделки с имоти
Дата Акт Местоположение Вид и площ Начин на разпореждане Насрещна страна Вид собственост Предишни актове Разпоредителна сделка Оценка
23.10.2013 10:10:05 5002 / 23.10.2013 Населено място: с. ВЪГЛАРОВО Номер: 042008 Местност: м. "Свинарника",
• НИВА - 1,89900004863739 Decare
Публичен търг Георги Димитров Георгиев Частна общинска собственост - Продажба Пазарна: 1900 лв Данъчна: 195,41 лв Общ. съвет: 1899 лв Крайна цена: 1930 лв
23.9.2013 10:07:25 3729 / 23.9.2013 Населено място: с. ВЪГЛАРОВО Номер: 026007 Местност: "Сая алта"
• НИВА - 3,31900000572205 Decare
Публичен търг Петър Паунов Ванчев Частна общинска собственост - Продажба Пазарна: 3320 лв Данъчна: 341,53 лв Общ. съвет: 3319 лв Крайна цена: 3370 лв
16.9.2013 9:59:19 4852 / 16.9.2013 Населено място: с. ДОЛНО ВОЙВОДИНО Квартал: 5 УПИ: VI Номер: имот пл.№112
• ЗЕМЯ - 771 SquareMeter
Публичен търг Шериф Юсеин Бекир Частна общинска собственост • 3161/10.1.2009 Продажба Пазарна: 4700 лв Данъчна: 1757,9 лв Общ. съвет: 3855 лв Крайна цена: 5200 лв
16.9.2013 9:42:32 4928 / 16.9.2013 Населено място: ХАСКОВО Номер: № по предходен план-429002 Местност: м. "Идимирли",
• НИВА - 4,14200019836426 Decare
Публичен търг Златко Александров Антонов Частна общинска собственост - Продажба Пазарна: 4200 лв Данъчна: 721,33 лв Общ. съвет: 4200 лв Крайна цена: 4142 лв
15.1.2010 10:13:51 3115 / 15.1.2010 Населено място: ХАСКОВО Номер: поз.имот с идентификатор 77195.217.14 Местност: "Идимирли"
• ЗЕМЯ - 13951 SquareMeter
- "ГЕОДАР" ООД, представлявано и управлявано от Румен Георгиев Попов. Частна общинска собственост - -